Certificat de calitate

CALITATEA înseamnă satisfacţia clientului. Certificarea calităţii este un angajament care formează bazele progresului continuu, oferind instrumente concrete pentru perfectarea metodelor de lucru, creşterea comunicării organizatorice interne şi astfel un produs conform cu exigenţele clienţilor.

FIRMA S.C. ENERGOMONTAJ GRUP S.R.L. A IMPLEMENTAT URMĂTOARELE SISTEME DE MANAGEMENT:

Sistemul de Managent al Calitatii SR EN ISO 9001: 2015 (ISO 9001:2015)